Điều Khoản Sử Dụng

Điều khoản sử dụng quy định những điều khoản ràng buộc trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Thuật ngữ “Bạn” hoặc “Người sử dụng” được gọi chung để chỉ những ai truy cập trang Game Bài Đổi Thưởng Pica của chúng tôi. Vui lòng nghiên cứu thật kỹ và lưu lại một bản Điều khoản sử dụng này.

Quy định chung

Bằng việc truy cập website https://picaproject.com/ là bạn đã đồng ý ràng buộc với Điều khoản sử dụng, Chính sách Quảng cáo và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi thực thi Điều khoản sử dụng, Chính sách Quảng cáo và Chính sách bảo mật theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Không có nội dung nào trong các văn bản trên ngăn cản việc chúng tôi tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ hay thông tin do chúng tôi thu thập được từ hoạt động đó.

Từ chối bảo đảm

Website Game Bài Đổi Thưởng Pica cung cấp thông tin và dịch vụ trên nguyên tắc không bảo hành. Chúng tôi không bảo đảm được rằng các tính năng của website và các dịch vụ sẽ đáp ứng được yêu cầu của bạn mà không bao giờ gặp gián đoạn hoặc lỗi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát dữ liệu, thiệt hại lợi ích hoặc vấn đề nào khác liên quan đến việc truy cập và sử dụng dịch vụ, kể cả thông tin, dữ liệu, nội dung mà bạn có thể lưu trữ, tải lên hay truyền tải. Khi bạn truy cập website của chúng tôi là bạn chấp nhận sử dụng dịch vụ với mọi rủi ro có thể xảy ra.

Thay đổi điều khoản sử dụng

Chúng tôi có quyền thay đổi/sửa đổi bất cứ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng mà không cần phải thông báo trước. Những thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang Game Bài Đổi Thưởng Pica. Nếu bạn tiếp tục truy cập website của chúng tôi sau khi các thay đổi được đăng lên tức là bạn đã chấp nhận và đồng ý với những thay đổi đó.

Quy định sử dụng dịch vụ

Khi truy cập và sử dụng website của chúng tôi, ngoài việc phải chấp thuận những Điều khoản chúng tôi ban hành, bạn cũng phải tuân thủ những quy định sau:

  • Tuân thủ với quy định pháp luật
  • Nếu có tranh chấp giữa hai bên sẽ giải quyết trên cơ sở hợp tác hòa thuận.

Giới hạn trách nhiệm

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ nếu bạn chấp nhận giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn và bên thứ 3. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường cho bất kỳ khiếu nại, kiện tụng nào chống lại chúng tôi liên quan tới việc bạn vi phạm quy định sử dụng khi sử dụng hoặc ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và không để chúng tôi cùng các công ty liên kết, nhân viên, giám đốc, đại lý, bên cung cấp thông tin và bên cấp phép chịu bất cứ thiệt hại, tổn thất, chi phí hay phí tổn nào, kể cả phí pháp lý, bồi thường thiệt hại, chi phí tố tụng, lãi chậm trả, phát sinh từ tranh chấp, kiện tụng liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi tại tòa án hay cơ quan có thẩm quyền. Chúng tôi có quyền tự chủ đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát các vấn đề phát sinh đó với điều kiện bạn phải bồi thường cho chúng tôi.

Bảo vệ bản quyền và sở hữu trí tuệ

Các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi và quyền sở hữu trí tuệ liên quan được bảo vệ theo luật bản quyền, nhãn hiệu và quyền tài sản do chúng tôi hoặc bên thứ 3 sở hữu. Bạn cần có sự cho phép của chúng tôi trước khi sử dụng các thương hiệu, logo, tên miền hoặc bất kỳ dấu hiệu nhận diện nào của chúng tôi vào mục đích thương mại. Việc sử dụng trái phép có thể tác động xấu đến hoạt động và uy tín của chúng tôi.

Chúng tôi tôn trọng và yêu cầu người dùng cũng tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Người dùng không được đăng tải nội dung vi phạm bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền tài sản trí tuệ của tổ chức, cá nhân. Chúng tôi có quyền chấm dứt quyền truy cập đối với người dùng vi phạm hoặc bị nghi ngờ vi phạm.

Điều khoản khác

Luật điều chỉnh

Điều khoản sử dụng này được tuân theo và đươcj giải thích phù hợp với pháp luật Việt Nam. Nếu bất kỳ điều khoản nào bị coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực hiện, điều khoản đó sẽ được tách ra khỏi Điều khoản của chúng tôi mà không làm ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại.

Chấm dứt

Điều khoản sử dụng có hiệu lực cho đến khi một trong hai bên chấm dứt đơn phương theo những trường hợp sau:

  • Chấm dứt từ phía Bạn: Bạn có thể chấm dứt Điều khoản sử dụng bằng cách ngừng truy cập website của chúng tôi
  • Chấm dứt từ phía Chúng tôi: Chúng tôi có thể chấm dứt Điều khoản sử dụng với bạn mà không cần báo trước

Liên hệ

Nếu bạn vẫn đang có câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Điều khoản sử dụng này hoặc các hoạt động dịch vụ của website, xin hãy liên hệ với chúng tôi thông qua Email hoặc Hotline. Mọi vấn đề thắc mắc hay khiếu nại của Người dùng đều sẽ được giải quyết hợp lý và nhanh chóng.

This will close in 0 seconds

X